BreachDirectory ∙ Privatumo politika

Projektą palaiko:  

Privatumo politika

Apibrėžimai

 • BreachDirectory (UAB "Haunter Media") yra breachdirectory.com ("Svetainė"), kurioje BreachDirectory valdo paieškos variklį ir įvairias prieinamas paslaugas, leidėjas ir operatorius. Šios sutarties tikslais, kai daroma nuoroda į "Svetainę" arba "Paslaugas", tokios nuorodos apima visą aparatinę, programinę įrangą ir tinklo išteklius, būtinus minėtai svetainei ir (arba) paslaugai teikti.
 • Kai šioje sutartyje vartojami pirmojo asmens įvardžiai (mes, mūsų ir pan.), tokios nuorodos nurodo BreachDirectory.
 • Ši sutartis nurodys Jus per bet kokius antrojo asmens įvardžius, tokius kaip "Jūs", "Jūsų" ir kt.
 • Ši politika apibūdina, kaip mes naudojame informaciją, gautą apie Jus, kai lankotės mūsų Svetainėje, kai užsiprenumeruojate ar kitaip naudojatės mūsų internetinėmis paslaugomis. Ši politika neapima jokios informacijos, kurią galime gauti iš jūsų arba apie jus per kitus kanalus išskyrus Svetainę.
 • Pakeitimai

 • Šios privatumo politikos sąlygos gali būti pakeistos bet kuriuo metu - mes imsimės pagrįstų priemonių, kad vartotojams praneštume apie privatumo politikos pakeitimus mūsų svetainėje. Jūsų tolesnis naudojimasis šia svetaine atlikus bet kokius šios politikos pakeitimus bus laikomas sutikimu su mūsų privatumo ir asmeninės informacijos praktika. Naudodamiesi šia svetaine Jūs sutinkate būti saistomi tuometinės šių privatumo politikos sąlygų versijos.
 • Jei atliksime reikšmingą šios privatumo politikos pakeitimą, pavyzdžiui, pakeisime teisėtą pagrindą, kuriuo remdamiesi tvarkome jūsų asmeninę informaciją, paprašysime dar kartą sutikti su pakeista privatumo politika.
 • Teisiniai duomenų tvarkymo pagrindai

 • Mes tvarkysime jūsų asmeninę informaciją teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Mes renkame ir tvarkome informaciją apie jus tik ten, kur turime teisinius pagrindus tai daryti.
 • Šie teisiniai pagrindai priklauso nuo jūsų naudojamų paslaugų ir nuo to, kaip jomis naudojatės, t.y mes renkame ir naudojame jūsų informaciją tik ten, kur:
 • Tai būtina norint įvykdyti sutartį, kurios šalis esate, arba prieš sudarant tokią sutartį atlikti veiksmus jūsų prašymu (pavyzdžiui, kai mes teikiame paslaugą, kurios prašote iš mūsų).
 • Tai tenkina teisėtą interesą (kurio nepaneigia jūsų duomenų apsaugos interesai), pavyzdžiui, vykdyti mokslinius tyrimus ir plėtrą, parduoti ir reklamuoti mūsų paslaugas bei ginti mūsų teises ir interesus.
 • Jūs suteikiate mums sutikimą tai padaryti tam tikru tikslu (pavyzdžiui, galite sutikti, kad mes atsiųstume jums mūsų informacinį naujienlaiškį).
 • Mums reikia tvarkyti jūsų duomenis teisėsaugos arba bet kurio teisinio organo prašymu (teisinės prievolės pagrindu).
 • Kur jūs sutinkate, kad informacija apie jus būtų naudojama tam tikram tikslui, jūs turite teisę bet kada persigalvoti (tačiau tai neturės įtakos jokiam jau vykusiam tvarkymui).
 • Asmeninės informacijos nesaugome ilgiau, nei būtina. Kol šią informaciją saugosime, mes ją apsaugosime komerciškai priimtinomis priemonėmis, kad išvengtume praradimo ir vagystės, taip pat neteisėtos prieigos, atskleidimo, kopijavimo, naudojimo ar pakeitimo. Nepaisant to, įspėjame, kad nė vienas elektroninio perdavimo ar saugojimo būdas nėra 100% saugus ir negalėtų garantuoti visiško duomenų saugumo. Prireikus galime saugoti jūsų asmeninę informaciją tam, kad įvykdytume teisinę prievolę arba siektume apsaugoti jūsų ar kito fizinio asmens gyvybinius interesus.
 • Surinkimas ir naudojimas

 • Mes galime rinkti, laikyti, naudoti ir atskleisti informaciją šiems tikslams, o asmeninė informacija nebus toliau tvarkoma šiais tikslais nesuderinamu būdu:
 • Norėdami suteikti jums pagrindines mūsų platformos funkcijas.
 • Norėdami apdoroti bet kokius operacinius ar einamuosius mokėjimus.
 • Kad galėtumėte pasiekti ir naudotis mūsų svetaine, susijusiomis programomis ir susijusiomis socialinės žiniasklaidos platformomis.
 • Norėdami su jumis susisiekti ir bendrauti.
 • Vidaus įrašų (pvz. norėdami Jus informuoti apie neseniai įvykusius įsilaužimus, kuriuose rasta Jūsų paskyra, kai Jūs prieš tai ieškodami savo paskyros davėte mums sutikimą įrašyti Jūsų paskyros duomenis tam, kad Jums apie tai praneštume (tokiu atveju įrašome puslapio nuorodą, atliktą veiksmą (pvz. atliktą paiešką) ir veiksmo aprašymą (pvz. \Reikšmės buvo gautos per paieškos formą.")) ar ugniasienės taisyklių pažeidimų įrašymui - pažeidimai fiksuoja pažeidimo padarymo URL, įsilaužimo metodą, Jūsų IP adresą, kokiu laiku buvo pažeista ugniasienės taisyklė ir kokia kenkėjiška užklausa buvo naudota - įrašai saugomi tik tiek, kiek būtina) laikymo, apskaitos tvarkymo ir administraciniais tikslais. Kiekvieną kartą kai vartotojai naudojasi paieška, taip pat įrašome anoniminį sesijos ID, paieškos tipą (ko buvo ieškota - el.pašto, vartotojo vardo, domeno ar kt., neįrašinėdami pačios užklausos) ir paieškos laiką (metus, mėnesį ir dieną.)
 • Norėdami pamatuoti socialinį poveikį (naudojame Google Analytics, Google Tag Manager ir Google Webmaster tools tam, kad galėtume stebėti paieškų skaičių ir kiek žmonių pažymėjo varnelę, kuri sako, kad jie nori būti informuoti apie ateityje sistemoje atsirandančius įsilaužimus, taip pat stebime kiek žmonių paspaudė mygtukus pagridiniame ir API puslapiuose ir kokius mygtukus paspaudė, įskaitant ir kaip žmonės atsakė į klausimus klausimyne. Kai paieškote, įrašome anoniminį Jūsų vartotojo sesijos ID tam, kad nustatyume unikalių vartotojų kiekį, paieškos tipą ir paieškos laiką analitiniais tikslais, o kai pažymite varnelę, kad norėtumėte būti informuotas apie įsilaužimus ateityje, įrašome užšifruotą Jūsų sesijos ID, Jūsų paieškos užklausą, paieškos tipą ir laiką tam, kad informuotumėme Jus apie įsilaužimus ateityje. Kai įrašomi socialinio poveikio skaičiai, mes įrašome anoniminį seanso ID, tuo metu atlikto veiksmo pavadinimą (pvz. "paieška"), tuometinę nuorodą (pvz. "home"), ir trumpą veiksmo aprašą (pvz. "paieška buvo pateikta naudojant paieškos formą.")
 • Analitikai, rinkos tyrimams ir verslo plėtrai, įskaitant mūsų svetainės, susijusių programų ir susijusių socialinės žiniasklaidos platformų valdymą ir tobulinimą (analitikai yra renkami ir nuasmeninti paieškos duomenys - užšifruotas sesijos ID, paieškos tipas ir paieškos laikas (metai, mėnuo ir diena)
 • Vykdant varžybas (konkuruojant) ir (arba) pasiūlant jums papildomų privalumų.
 • Privalėdami laikytis teisinių įsipareigojimų ir (arba) spręsdami visus kilusius ginčus.
 • Visi duomenys, egzistuojantys BreachDirectory sistemose (įsilaužimai) yra gauti iš viešų šaltinių (svetainių.) BreachDirectory padaro šiuos duomenis prieinamus paieškai juos nustatydama, atsisiųsdama, perdarydama juos į tam tikrą formatą (t.y taip, kad sistemoje nebūtų slaptažodžių ar kt. jautrios informacijos ir, kad tie duomenys būtų visi vienodo formato (t.y el.pašto adresas eitų po domeno ir pan.)) ir įkeldama į jos informacines sistemas (duomenų bazes.)
 • Kai kurie duomenys, kurie yra vartotojų suteikiami BreachDirectory, yra fiksuojami - į šiuos duomenis įeina paieškos formoje pateikti el.pašto adresai, jei vartotojas pažymi, kad ateityje nori būti įspėtas apie įsilaužimus (tokiu atveju pranešdami vartotojui duodame jam galimybę atsisakyti notifikacijų.) Tokiu atveju vartotojo pateikti duomenys bus ištrinti, kai vartotojas norės atsisakyti notifikacijų apie įsilaužimus.
 • Duomenys, kuriuos mums pateikia Web Aplikacijų Ugniasienė (tada, kai yra aptinkami ir užregistruojami atakos bandymai - jei norite sužinoti kokie duomenys fiksuojami tada, žr. ankstesnes pastraipas), bus ištrinti, kai tik ištirsime atakos priežastis (dažniausiai po vienos ar dviejų savaičių.)
 • Kai kurie duomenys, pateikti naudojant API, irgi gali būti fiksuojami. Tokie duomenys apima vartotojų el.pašto adresus tada, kai vartotojai duoda sutikimą būti informuojami apie ateityje įvyksiančius įsilaužimus kuriuose yra jo ar jos el.pašto adresas. Tokie vartotojai gali atsisakyti informacvimo naudodamiesi nuoroda esančia naujienlaiškio apačioje - duomenys sistemoje bus saugomi tol, kol vartotojai tai padarys.
 • Kai žmonės naudojasi API, savo duomenų bazėje saugome API raktą, planą kuris asocijuotas su tuo API raktu, sistemų kiekį asocijuotą su API raktu ir galimų asocijuoti sistemų kiekį, atliktų ir galimų užklausų kiekį, ar API raktas galiojantis ar ne (Taip / Ne), iki kada jis galioja ir su kokiomis kitomis sistemomis jis susietas. Kartu su API raktu mes taip pat galime saugoti informaciją apie sistemą, ant kurios vartotojas naudoja API. Tokiu atveju saugosime API raktą, sistemos pavadinimą ir nuorodą į ją, taip pat mažą apibrėžimą apie įmonės veiklą jei vartotojas mums šią informaciją suteiks. Ši informacija gali būti pašalinta kreipiantis į [email protected] - ji taip pat ištrinama, kai pasibaigia API rakto galiojimo laikas.
 • Įmonės ir asmenys, naudojantys API, turi informuoti žmones, kad jų duomenys (pateikti el.pašto adresai) bus fiksuojami tada, kai žmonės pasirenka gauti pranešimus apie įsilaužimus ateityje (uždeda varnelę prie pasirinkimo, kurio gali ir nebūti.)
 • Visa informacija apie vartotoją yra ištrinama automatiškai kai jos nebereikia (pvz. kai baigiasi API prieigos laikas) arba rankiniu būdu (pvz. mums peržiūrėjus Web Aplikacijos Ugniasienės įrašus ir juos ištrynus arba vartotojams ištrynus savo duomenis paspaudžiant ant nuorodos, kuri jiems pateikta.) Visi vartotojai taip pat gali paprašyti, kad jų informacija būtų ištrinta, siųsdami el.laišką į [email protected]
 • Mes galime naudoti Jūsų universiteto ar įmonės logotipą norėdami pavaizduoti ar paaiškinti kas naudojasi mūsų teikiamomis paslaugomis. Subjektams norint, nuotraukos gali būti pašalinamos susisiekiant su mumis el.paštu.
 • Asmeninės informacijos atskleidimas tretiesiems asmenims

 • Mes galime atskleisti asmeninę informaciją:
 • Trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, siekiant suteikti jiems galimybę teikti savo paslaugas, įskaitant (be apribojimų) IT paslaugų teikėjus, duomenų saugojimo, prieglobos ir serverių tiekėjus, skelbimų tinklus, analizę, klaidų kaupiklius, skolų išieškotojus, priežiūros ar problemų sprendimo teikėjus, rinkodaros ar reklamos teikėjus, profesionalius patarėjus ir mokėjimo sistemų operatorius.
 • Mūsų darbuotojams, rangovams ir (arba) susijusiems subjektams.
 • Kredito ataskaitų agentūroms, teismams, tribunolams ir reguliavimo institucijoms tuo atveju, jei nesumokėsite už prekes ar paslaugas, kurias mes jums pateikėme.
 • Tarptautinis asmeninės informacijos perdavimas

 • Asmeninė informacija, kurią renkame, yra saugoma ir tvarkoma tose vietose, kur stovi mūsų, mūsų partnerių arba trečiųjų šalių paslaugų tiekėjų serveriai. Pateikdami mums savo asmeninę informaciją, jūs sutinkate, kad ji būtų atskleista toms trečiosioms šalims.
 • Mes užtikrinsime, kad bet koks asmeninės informacijos perdavimas iš Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių į EEE nepriklausančias šalis būtų apsaugotas tinkamomis apsaugos priemonėmis, pavyzdžiui, naudojant standartines duomenų apsaugos išlygas, kurias patvirtino Europos Komisija, arba naudodamiesi privalomaisiais principais ar kitomis teisėtai priimtinomis priemonėmis.
 • Kai perduodame asmeninę informaciją iš ne EEE šalies į kitą šalį, jūs pripažįstate, kad trečiosioms šalims kitose jurisdikcijose gali būti netaikomi panašūs duomenų apsaugos įstatymai, kokie yra mūsų jurisdikcijoje. Kyla rizika, jei kuri nors tokia trečioji šalis imsis veiksmų ar praktikos, pažeidžiančios mūsų jurisdikcijai priklausančius duomenų privatumo įstatymus, ir tai gali reikšti, kad negalėsite kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo pagal mūsų jurisdikcijos privatumo įstatymus.
 • Jūsų teisės ir asmeninės informacijos valdymas

 • Pateikdami mums asmeninę informaciją, jūs sutinkate, kad pagal šią privatumo politiką rinktume, laikytume, naudotume ir atskleistume jūsų asmeninę informaciją. Jei esate jaunesnis nei 16 metų, jūs privalote turėti ir garantuoti tiek, kiek mums leidžia įstatymai, kad turite savo tėvų ar teisėtų globėjų leidimą patekti į svetainę ir ja naudotis, ir kad jie (jūsų tėvai ar globėjai) sutiko, kad jūs pateiktumėte mums savo asmeninę informaciją. Jūs neprivalote mums pateikti asmeninės informacijos, tačiau, jei to nepadarysite, tai gali paveikti jūsų naudojimąsi šia svetaine ar joje siūlomais produktais ir (arba) paslaugomis.
 • Jei iš trečiosios šalies gausime asmeninę informaciją apie jus, mes ją apsaugosime, kaip nustatyta šioje privatumo politikoje. Jei esate trečioji šalis, teikianti asmeninę informaciją apie ką nors kitą, jūs patvirtinate ir garantuojate, kad turite tokio asmens sutikimą pateikti mums asmeninę informaciją.
 • Galite pasirinkti apriboti asmeninės informacijos rinkimą ar naudojimą. Jei anksčiau sutikote, kad mūsų asmeninė informacija būtų naudojama tiesioginės rinkodaros tikslais, galite bet kada pakeisti savo nuomonę susisiekdami su mumis. Jei paprašysite mūsų apriboti ar nutraukti jūsų asmeninės informacijos tvarkymą, mes jums pranešime, kaip apribojimas veikia jūsų naudojimąsi mūsų svetaine ar produktais bei paslaugomis.
 • Galite paprašyti pateikti išsamios informacijos apie asmeninę informaciją, kurią turime apie jus, taip pat galite paprašyti turimos asmeninės informacijos apie jus kopijos kreipęsi į [email protected] Kur įmanoma, šią informaciją pateiksime CSV formatu arba kitu lengvai skaitomu kompiuterio formatu. Galite bet kada paprašyti ištrinti asmeninę informaciją, kurią turime apie jus taip pat parašant į [email protected] Taip pat galite paprašyti, kad mes perduotume šią asmeninę informaciją kitai trečiajai šaliai taip pat susisiekdami su [email protected]
 • Jei manote, kad bet kokia mūsų turima informacija apie jus yra netiksli, pasenusi, neišsami, nereikšminga ar klaidinanti, susisiekite su mumis. Mes imsimės pagrįstų priemonių ištaisyti bet kokią informaciją, kuri buvo netiksli, neišsami, klaidinanti ar pasenusi.
 • Mes laikysimės visų mums taikomų įstatymų dėl bet kokio duomenų pažeidimo.
 • Visi turimi duomenys saugomi duomenų bazėje formatu Įsilaužimo Pavadinimas:Domenas:El.paštas:Vartotojo vardas:IP adresas gavus duomenis (įsilaužimus) iš viešai prieinamų šaltinių. Duomenys saugomi tol, kol vartotojas, esantis įsilaužime, nori būti ištrintas iš duomenų bazių. Norėdami tai padaryti, susisiekite su [email protected] su prašymu ištrinti savo duomenis.
 • Visi duomenys ir visa BreachDirectory infrastruktūra yra apsaugota žiniatinklio programų ugniasienės (angl. WAF.) Mūsų svetainė taip pat naudoja TLS, kad užtikrintų saugų ryšį.
 • Jei įvyktų įsilaužimas, notifikuosime naudotojus, kurie pasirinko gauti pranešimą apie įsilaužimą ateityje žymėdami varnelę (negalime informuoti dešimčių milijardų vartotojų.)
 • Slapukai

 • Mes naudojame „slapukus“ rinkdami informaciją apie jus ir jūsų veiklą mūsų svetainėje. Slapukas yra mažas duomenų rinkinys, kurį mūsų svetainė saugo jūsų kompiuteryje ir prie kurio prisijungia kiekvieną kartą apsilankius, kad galėtume suprasti, kaip jūs naudojatės mūsų svetaine. Tai padeda mums pateikti turinį pagal jūsų nurodytas nuostatas.
 • Žalos atlyginimas

 • Jei bet kokia trečioji šalis pareikš reiškinį(-us) ar reikalavimą(-us) susijusį su Jūsų prieiga ir / arba naudojimusi šia svetaine ir / arba Jūsų ar kito asmens padarytu šio sutarties pažeidimu, Jūs sutinkate laikyti mus, mūsų motininę(-es) ir / arba dukterinę(-es) įmonę(-es), visų su mumis susijusių įmonių darbuotojus, direktorius ir / arba akcininkus ir visus kitus susijusius žmones nekaltais dėl Jūsų padarytų veiksmų ir / arba jei Jūsų veiksmai sukėlė bet kokio tipo žalos, atlyginti ieškovams visą padarytą žalą.
 • Privatumo politikos ribos

 • Mūsų svetainė gali nukreipti į išorines svetaines, kurių nenaudojame mes. Atminkite, kad mes nekontroliuojame tų svetainių turinio ir politikos ir negalime prisiimti atsakomybės už jų atitinkamą privatumo praktiką.